Aktualności

Bezpiecznie w wakacje

Bezpiecznie w wakacje

Lato to okres, na który czeka z utęsknieniem chyba każdy uczeń. W wakacje nie ma obowiązków związanych ze szkołą i nauką, to czas na zabawę, relaks i drobne szaleństwa. Niektórzy spotykają się z przyjaciółmi, inni wybierają się na rodzinne wyjazdy i korzystają z letnich przyjemności. Wszyscy...

Czytaj więcej
Zmiana godzin pracy!

Zmiana godzin pracy!

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mońkach informuje, iż w okresie od 24.06.2019 r. do 30.08.2019 r., poradnia będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30, bez tzw. „przerwy urlopowej”.  

Czytaj więcej
Zarządzenie Dyrektora Poradni

Zarządzenie Dyrektora Poradni

Uprzejmie informujemy, że z powodu upałów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mońkach został wprowadzony skrócony czas pracy dla pracowników samorządowych. URZĄD OD JUTRA (środa 12.06) DO PIĄTKU BĘDZIE DZIAŁAĆ W GODZINACH OD 7 DO 13. Serdecznie przepraszamy za utrudnienia.    

Czytaj więcej

Pokaż wszystkie aktualności


OFERTA EDUKACYJNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, RODZICÓW I NAUCZYCIELI

rok szkolny 2018/2019Zapraszamy Rodziców, Uczniów i Nauczycieli do zapoznania się z naszą ofertą i skorzystania z proponowanych zajęć i innych form pracy. Służymy wsparciem i profesjonalną pomocą.
 Pracownicy Poradni

Dzieci i młodzież

ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA UCZNIÓW PROWADZONE W SZKOŁACH:

mające na celu wyposażenie młodych ludzi w umiejętności społeczne, przydatne w radzeniu sobie  z problemami (np. opanowanie stresu) oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości.
 • „Rozwijanie komunikacji interpersonalnej, zachowań asertywnych, empatii”.
 • „Na fali” - cykl zajęć rozwijający kompetencje emocjonalno - społeczne.
 • „Budowanie poczucia własnej wartości”.
 • „Budowanie poczucia bezpieczeństwa w rzeczywistości realnej i wirtualnej” .
 • „Porozmawiajmy o uczuciach – radzenie sobie w sytuacjach trudnych”
 • „Relaksacja jako forma radzenia sobie ze stresem” – warsztat na terenie poradni.
 • „Bezpieczne korzystanie z Internetu i mediów społecznościowych ”.
 •  „Dlaczego nałogi są szkodliwe?”.
 • „Złość, agresja czy przemoc?”.

Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna dzieci i młodzieży:

 • z trudnościami w nauce,
 • zdolnej,
 • z problemami emocjonalnymi,
 • z niepełnosprawnością (intelektualną, ruchową, afazją, niesłyszącej lub słabo słyszącej)
 • z autyzmem,
 • z zaburzeniami zachowania, zagrożonej niedostosowaniem społecznym i uzależnieniem,
 • niedostosowanej społecznie.

Terapia

 • pedagogiczną: zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla dzieci i młodzieży z problemami w pisaniu i czytaniu.
 • psychologiczną dla dzieci i młodzieży z problemami:
  • emocjonalnymi,
  • adaptacyjnymi,
  • egzystencjalnymi,
  • w relacjach interpersonalnych.
 • logopedyczną dla dzieci z wadami wymowy oraz z zaburzeniami komunikacji językowej.

Badania przesiewowe

 • logopedyczne,
 • pedagogiczne - gotowość do nauki szkolnej,  
 • badania narządów zmysłów platformą: „Słyszę”, „Widzę”, „Mówię”.
Rodzice


Warsztaty doskonalące umiejętności wychowawcze

Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym:

 • „Uczucia dziecka” – warsztat,
 • „Stop – przerwa na wychowanie” –  warsztat,
 • „Wojny domowe – o konfliktach między rodzeństwem” – warsztat,
 • „Dziecko jak woda – płynie tam gdzie nie ma brzegu – dlaczego warto stawiać granice?” – warsztat/prelekcja,                   
 • „O konsekwencji w wychowaniu – karać czy nie?” – warsztat/prelekcja,
 • „Etapy rozwoju mowy u dzieci. Działania wspierające” – warsztat/prelekcja,
 • „Bawię się i uczę mówić” – zabawy logopedyczne stymulujące prawidłowy rozwój mowy,
 • „Wczesna interwencja logopedyczna” – rodzice dzieci od 0 do 3 roku życia.
 
Rodzice dzieci młodszych:                                                          
 • „Stop – przerwa na wychowanie” – warsztat
 • „Żeby mi się chciało tak, jak mi się nie chce…” – próba skutecznego motywowania  do nauki. 
 • „Przyczyny niepowodzeń szkolnych” – prelekcja,
 • „Żywienie ma znaczenie – wpływ zdrowego żywienia na naukę” – prelekcja,
 • „Lęk w życiu dziecka” - warsztat/prelekcja,
 • „Dziecko w sieci” - prelekcja, 
 • „Co warto wiedzieć o dysleksji” – prelekcja,
 • „Rodzicu, nie bój się poradni - na czym polega diagnoza dziecka” – prelekcja,
 • „Labirynt czwartoklasisty, czyli ważne zmiany w życiu 9, 10 latka” - prelekcja.

Rodzice dzieci starszych:
 • „ Zrozumieć nastolatka” - warsztat/prelekcja,
 • „O bezpieczeństwie w sieci”- prelekcja,
 • „Cyberprzemoc - jak nie stać się sprawcą, jak nie zostać ofiarą”.,
 • „ Zaburzenia emocjonalne wieku dorastania - depresja, niska samoocena”,
 • „Co warto wiedzieć o uzależnieniach” – prelekcja,
 • „Mądra ochrona – mniejsze ryzyko” - prelekcja.

Terapia rodzin

skierowana do rodzin doświadczających różnorodne kryzysy i trudności w funkcjonowaniu. Skuteczność tej formy pracy związana jest z założeniem, że zmiana jednego „ogniwa” pociąga za sobą zmianę całego systemu. Z terapii rodzin mogą skorzystać rodziny, w których występują m.in. trudności wychowawcze, zaburzenia emocjonalne (lęki, objawy bólowe u dziecka np. głowy),  kłopoty w porozumiewaniu się.
Nauczyciele

 • „Dziecko z ryzyka zaburzeń psychicznych w szkole – np. depresja, autoagresja, myśli „s”, zaburzenia lękowe” – prelekcja.
 • „ABC… autyzmu – charakterystyka funkcjonowania, kreatywne metody pracy, alternatywne metody porozumiewania się z dzieckiem autystycznym” – prelekcja.
 • „Jak rozpoznać i wspierać ucznia zdolnego” – prelekcja
 • „ Jak efektywnie motywować uczniów?” - wykład
 • „Budowanie relacji nauczyciel - uczeń. Zasady dobrej komunikacji” - wykład połączony z warsztatem.

Sieć współpracy i samokształcenia

W roku szkolnym 2018/2019 kontynuowane będą spotkania w ramach sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, pedagogów, psychologów i logopedów pracujących w szkołach i przedszkolach na terenie działania naszej poradni. 
Tematyka spotkań dotyczyć będzie następujących zagadnień:
 • doradztwo zawodowe,
 • zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży,
 • konsekwencje wad wymowy w edukacji szkolnej dziecka.
 
Zapraszamy do współpracy
oraz korzystania z naszej oferty
                                                                                                            Dyrektor  oraz zespół pracownikówByłoby błędem sądzić, że rozumieć znaczy uniknąć trudności.

Wychowanie bez błędów jest mitem. Nic takiego nie istnieje. I nie tylko nie istnieje, ale wręcz nie powinno istnieć. Rodzice są ludźmi. Popełniają więc błędy i nie wiedzą wszystkiego. Natomiast odpowiedzialni rodzice nie są mitem. Przeciwnie. Dzieci mają prawo do odpowiedzialnych rodziców. Przyznawanie się do błędów albo niewiedzy jest prawidłowym zachowaniem ze strony rodziców. Powinno ono zarazem być uzupełnione przez dążenie do naprawienia błędów oraz poszukiwania odpowiedzi. 

J.G. Woititz

Pozostałe informacje

Dokumenty do pobrania

ZAŚWIADCZENIE  LEKARSKIE o stanie zdrowia dziecka dla potrzeb zespołu orzekającego w sprawie indywidualnego nauczania ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE o stanie zdrowia ucznia dla potrzeb zespołu...

Sieć współpracy i samokształcenia

 Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Mońkach organizuje sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów pracujących w szkołach i przedszkolach z terenu...

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Czym jest Szkoła dla Rodziców i Wychowawców? Jest to ogólnokrajowy program psychoedukacyjny, który został opracowany w oparciu o koncepcję „Wychowania bez porażek” Thomasa Gordona i książki...

Systemowa terapia rodzin

Istotą terapii systemowej są wspólne spotkania członków rodziny z terapeutą (lub dwoma terapeutami). Terapeuta systemowy poznaje klienta w relacji wzajemnych oddziaływań z osobami znaczącymi (z...

Przydatne linki

Starostwo Powiatowe w Mońkach:  http://www.monki.pl Informator Samorządowy Powiatu Monieckiego:  http://www.monki.pl/podstrony/gazeta.php Kuratorium Oświaty w Białymstoku:...

O nas

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mońkach jest publiczną placówką oświatową, która zajmuje się udzielaniem pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz logopedycznej skierowanej do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.

Korzystanie z usług poradni jest dobrowolne (na wniosek rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia) i bezpłatne.

Teren działania poradni obejmuje szkoły oraz placówki publiczne i niepubliczne z siedmiu gmin powiatu monieckiego: Mońki, Goniądz, Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Krypno i Trzcianne.

Do wniosku o wykonanie badań, prosimy dołączyć:

 1. charakterystykę szkolną ucznia (od wychowawcy lub pedagoga szkolnego),
 2. opinię polonisty w przypadku trudności w czytaniu i pisaniu (w dniu badania przynieść zeszyty szkolne dziecka z różnych lat nauki – do wglądu),
 3. kserokopie opinii/ orzeczeń wydanych przez inne poradnie,
 4. świadectwa szkolne lub wykaz ocen z I półrocza danego roku szkolnego,
 5. książeczkę zdrowia dziecka.
 
Dodatkowo do wniosku o wydanie orzeczenia (w tym o potrzebie indywidualnego nauczania) lub opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju, wymagane jest:
 •  zaświadczenie lekarskie od specjalisty, pod opieką którego znajduje się dziecko,
 • zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia dziecka (badanie pediatryczne).

Działania poradni ukierunkowane są na:

 1. Diagnozę dzieci i młodzieży (psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną).

 2. Udzielanie wsparcia i pomocy dzieciom oraz młodzieży (indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne, psychoedukacja).

 3. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny (konsultacje, warsztaty, terapia rodzin).

 4. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji placówek oświatowych: przedszkoli, punktów przedszkolnych, szkół znajdujących się na terenie działania poradni (porady i konsultacje, prelekcje, warsztaty).

   

  Wspieramy naszych klientów w rozwiązywaniu problemów rozwojowych, szkolnych i rodzinnych. Prowadzimy konsultacje i doradztwo w szeroko rozumianych sytuacjach kryzysowych i trudnych.


  Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne lub osobiste w sekretariacie poradni.
   
  Dzieci z rozpoznaną wadą wzroku przychodzą na badania w okularach.
   
  Bardzo prosimy, by Rodzice zgłaszali się do poradni z nr PESEL dziecka
  (obowiązek zapisu numeru PESEL nakłada na poradnie Rozporządzenie MEN z dn. 13.02.2013 r.).

   

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W MOŃKACH

POZWÓL DZIECIOM BŁĄDZIĆ I RADOŚNIE DĄŻYĆ DO POPRAWY.

...dać dziecku całe powietrze, słońce, całą życzliwość, jaka mu się należy, niezależnie od zasług czy win, zalet czy przywar.

Pracownicy

EWA BARTNIK

EWA BARTNIK

dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mońkach, pedagog.

  Ukończyła studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej, studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, kursy kwalifikacyjne zakresu oligofrenopedagogiki i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, organizacji i zarządzania oświatą. Przewodniczący Zespołów...

SYLWIA CZERECH

SYLWIA CZERECH

psycholog, psychoterapeuta.

  W poradni zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży, psychoedukacją, prowadzi warsztaty umiejętności wychowawczych („Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”), konsultacje rodzinne, terapię systemową rodzin, psychoterapię, interwencję kryzysową.

ANNA HURKO

ANNA HURKO

psycholog

  W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną, prowadzi zajęcia rozwijające dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Zajmuje się problematyką całościowych zaburzeń rozwojowych. Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne w szkołach z terenu działania poradni.

BARBARA JABŁOŃSKA

psycholog. I stopień specjalizacji zawodowej w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Posiada kwalifikacje uprawniające do pracy z dziećmi i młodzieżą autystyczną.

  W poradni zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży z normą oraz niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia psychoedukacyjne oraz terapię psychologiczną. W szkołach i placówkach oświatowych na terenie działania poradni prowadzi psychologiczne badania grupowe...

JOANNA BEATA MŁYNARCZYK

JOANNA BEATA MŁYNARCZYK

psycholog, socjoterapeuta, logopeda, trener TZA.

  W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną, logopedyczną dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce oraz szczególnie uzdolnionych. Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne i socjoterapeutyczne. Wykonuje przesiewowe badania słuchu programem komputerowym „Słyszę…”.

JOANNA GULEWICZ

JOANNA GULEWICZ

pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, socjoterapeuta.

W poradni zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży. Prowadzi terapię pedagogiczną uczniów z trudnościami w nauce, warsztaty umiejętności wychowawczych („Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”), zajęcia psychoedukacyjne. Wykonuje przesiewowe badania zmysłów programem komputerowym „Słyszę…”, „Widzę…”,...

MARIA MAŁGORZATA KONASZEWSKA

MARIA MAŁGORZATA KONASZEWSKA

pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, posiada kwalifikacje uprawniające do pracy z dziećmi i młodzieżą autystyczną.

  Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. W poradni zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży, poradnictwem oraz problematyką całościowych zaburzeń rozwojowych. Prowadzi terapię pedagogiczną uczniów z trudnościami w nauce.

ANNA ŚWIDEREK

ANNA ŚWIDEREK

pedagog, oligofrenopedagog,surdopedagog, specjalista terapii pedagogicznej.

  Ukończyła kursy kwalifikacyjne z zakresu oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki oraz terapii pedagogicznej, a także szereg kursów doskonalących. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną. Wykonuje badania przesiewowe na terenie szkół i przedszkoli. Prowadzi zajęcia...

WIESŁAWA BIELAWSKA

WIESŁAWA BIELAWSKA

nauczyciel logopeda

  W poradni pracuje od 1993 roku. Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży, wykonuje badania przesiewowe na terenie szkół i przedszkola, realizuje autorskie programy profilaktyczno – terapeutyczne ,,Ładnie mówię” dla dzieci 5-6 letnich i ,,Aby język giętki…” dla klas...

BARBARA NAWROCKA

BARBARA NAWROCKA

logopeda, specjalista terapii pedagogicznej.

  Posiada certyfikat Polskiego Związku Logopedów. Ma długoletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z dzieckiem. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną. Prowadzi badania mowy dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych na terenie działania poradni.

ELŻBIETA GRĄDZKA

ELŻBIETA GRĄDZKA

Inspektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mońkach

Zajmuje się m.in.: - obsługą klienta, - obsługą programu SIO, - sprawami kadrowymi, - korespondencją między instytucjami, - innymi sprawami dotyczącymi funkcjonowania kancelarii.

Artykuły

POMOC DZIECKU W ZAKRESIE  ODRABIANIA PRACY DOMOWEJ

POMOC DZIECKU W ZAKRESIE ODRABIANIA PRACY DOMOWEJ

POMOC  DZIECKU  W  ZAKRESIE   ODRABIANIA  PRACY  DOMOWEJ              Wielu rodziców, a przede wszystkim dzieci wie, jak dużo czasu i wysiłku trzeba poświęcić aby sprostać wyzwaniu, jakim jest odrobienie pracy domowej i przygotowanie się do zajęć lekcyjnych. Poniżej przedstawiam kilka...

Czytaj więcej
PRZYCZYNY NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY

PRZYCZYNY NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY

PRZYCZYNY  NIEPOWODZEŃ  SZKOLNYCH  U DZIECI  I  MŁODZIEŻY        Zagadnienie niepowodzeń szkolnych uczniów obecne jest od początku istnienia szkoły. Nauczyciele rodzice i inne osoby zainteresowane tym problemem od lat zastanawiają się i badają przyczyny niepowodzeń.       Cz. Kupisiewicz...

Czytaj więcej
Problemy wychowawcze - jak sobie radzić?

Problemy wychowawcze - jak sobie radzić?

Wskazówki dla rodziców Ze zjawiskiem problemów wychowawczych spotykają się rodzice, opiekunowie, a także nauczyciele i wychowawcy. Problemy, czy trudności wychowawcze były, są i będą, nie da się ich uniknąć w procesie wychowania młodego człowieka. Jednak często zdarza się tak, że dziecko...

Czytaj więcej
Czy moje dziecko jest gotowe do podjęcia nauki w szkole?

Czy moje dziecko jest gotowe do podjęcia nauki w szkole?

Dnia 27 stycznia 2012r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o systemie oświaty, która przesunęła wprowadzenie obowiązku szkolnego dla sześciolatków z 2012r. na 2014r. Od września 2014r. spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczną wszystkie dzieci urodzone od 1 stycznia do 30 czerwca 2008r. W...

Czytaj więcej
Trudności wychowawcze

Trudności wychowawcze

 Pojęcie trudności wychowawczych  Trudności wychowawcze to pojęcie bardzo często używane, jednakże jego definicja nie została ujednolicona w literaturze pedagogicznej. Jest to pojęcie szerokie i wieloznaczne. Tak więc L.Bandura określa to jako „uporczywe zachowanie, które jest wynikiem...

Czytaj więcej

Pokaż wszystkie artykułySkontaktuj się z nami

Poradnia działa w godzinach:
pn-czw: 7:30 - 17:00
pt: 7:30 - 16:00

Kontakt

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mońkach
ul.Tysiąclecia 15
19-100 Mońki,
tel./fax 85 716 25 44
e-mail monki@pzppp.monki.pl