Aktualności

 ZMIANA GODZIN PRACY

ZMIANA GODZIN PRACY

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mońkach informuje, iż w okresie od 01.07.2017 do 31.08.2017 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30, bez tzw. „przerwy urlopowej”.

Czytaj więcej
BEZPIECZNE WAKACJE

BEZPIECZNE WAKACJE

Drodzy uczniowie, w związku ze zbliżającymi się wakacjami zachęcamy Was do zapoznania się z prezentacją, która przypomni Wam zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku letniego. BEZPIECZNE WAKACJE! - Prezentacja  

Czytaj więcej
DZIEŃ OTWARTY

DZIEŃ OTWARTY

Dnia 06 czerwca 2017 roku Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mońkach po raz kolejny zorganizowała Dzień Otwarty. Rodzice, opiekunowie i nauczyciele mogli skorzystać z porad i konsultacji udzielanych przez psychologów, pedagogów i logopedów. Zainteresowani  uczestniczyli w warsztatach...

Czytaj więcej

Pokaż wszystkie aktualności


OFERTA EDUKACYJNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, RODZICÓW I NAUCZYCIELI

rok szkolny 2016/2017

Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu monieckiego
Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

W nowym roku szkolnym 2016/2017 z przyjemnością zapraszamy do zapoznania się  z ofertą edukacyjną Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mońkach.
Przygotowana oferta została wzbogacona o nowe tematy i formy pracy. Mamy nadzieję, że specjalistyczna i profesjonalna pomoc naszych specjalistów przyczyni się do efektywnej współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowymi.   

Dzieci i młodzież

Psychoedukacja i profilaktyka

 • „ Trudne uczucie – złość” – zajęcia dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.
 • „Mam prawo do szacunku” – zajęcia dla uczniów kl. IV – VI
 • „Nie wszyscy jesteśmy tacy sami – bądźmy tolerancyjni” – zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
 •  „Rozwijanie kompetencji społecznych” – warsztat z zakresu komunikacji, zachowań asertywnych, empatii.  
 • „Stres w szkole – jak sobie z nim radzić” – zajęcia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych.
 • „Budowanie poczucia własnej wartości” – zajęcia dla uczniów szkół podstawowych,  gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
 • „Budowanie poczucia bezpieczeństwa w rzeczywistości realnej i wirtualnej” – zajęcia dla uczniów szkół podstawowych,  gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
 •  „Porozmawiajmy o uczuciach – radzenie sobie w sytuacjach trudnych” – młodzież gimnazjalna i licealna.
 • „ Relaksacja jako forma radzenia sobie ze stresem” – warsztat na terenie poradni.
 • „Bezpieczne korzystanie z internetu” – zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
 • „Profilaktyka uzależnień – dopalacze i inne szkodliwe substancje” – zajęcia dla uczniów gimnazjów i VI klas szkół podstawowych.
 • „Aby język giętki…” – poprawa estetyki mowy i emisji głosu – zajęcia dla młodzieży planującej naukę w zawodach wymagających szczególnych predyspozycji głosowych.

Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna dzieci i młodzieży:

 • z trudnościami w nauce
 • zdolnej,
 • z niepełnosprawnością intelektualną,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem,
 • niesłyszącej lub słabo słyszącej,
 • z zaburzeniami zachowania, zagrożonej niedostosowaniem społecznym i uzależnieniem,
 • niedostosowanej społecznie.

Terapia

 • Pedagogiczna, logopedyczna, psychologiczna
 • Trening ortograficzny
 • Psychoterapia.
 • Systemowa terapia rodzin.

Przesiewowe badania

 • Przesiewowe badania logopedyczne dzieci na terenie przedszkola.
 • Przesiewowe badania gotowości szkolnej z uwzględnieniem dojrzałości rozumowania matematycznego.
 • Przesiewowe badania narządów zmysłów programem komputerowym: „Słyszę”, „Widzę”, „Mówię” – na terenie poradni.
 • „Prawa czy lewa ręka?” – badania lateralizacji dziecka. 
 • „Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych” – zajęcia dla uczniów gimnazjum.
Rodzice


 • „ Stop – przerwa na wychowanie” –  3 spotkania warsztatowe.
 • „Wojny domowe – o konfliktach między rodzeństwem” – warsztat. 
 • „ Dziecko jak woda – płynie tam gdzie nie ma brzegu – dlaczego warto stawiać granice?” – warsztat/ prelekcja.
 • „O konsekwencji w wychowaniu – karać czy nie?” – warsztat/ prelekcja.
 • „Uczucia dziecka” – warsztat. 
 • „Bezpieczni w sieci” – prelekcja dot. bezpiecznego korzystania z Internetu. 
 • „Trudny wiek dojrzewania” – rodzice dzieci kl. VI i kl. I- III gimnazjum.
 • „Żeby mi się chciało tak, jak mi się nie chce…” – próba skutecznego motywowania do nauki. 
 • „Zaburzenia odżywiania – anoreksja i bulimia” – prelekcja. 
 • „Żywienie ma znaczenie – wpływ zdrowego żywienia na naukę” – prelekcja.
 • „Tolerancja jako odpowiedź na dyskryminację” – prelekcja. 
 • „Przyczyny niepowodzeń szkolnych” – prelekcja. 
 • „Co warto wiedzieć o dysleksji” – prelekcja.
 • „Czy moje dziecko gotowe jest do nauki szkolnej” – prelekcja. 
 • „Rodzicu, nie bój się poradni” – prelekcja.  
 • „Co warto wiedzieć o dopalaczach i innych substancjach psychoaktywnych” – prelekcja. 
 • „Wczesna interwencja logopedyczna” – rodzice dzieci od 0 do 3 r.ż. – prelekcja.
 • „Konsekwencje wad wymowy w nauce szkolnej” – prelekcja.
 • „Bawię się i uczę mówić” – zabawy logopedyczne stymulujące prawidłowy rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym. 
 • „Etapy rozwoju mowy u dzieci. Działania wspierające” – prelekcja/ warsztat. 
 • Systemowa terapia rodzin     Wszystkich rodziców zapraszamy także do korzystania z indywidualnych konsultacji i porad specjalistów na terenie naszej poradni. 

Nauczyciele

Sieć współpracy i samokształcenia

Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Mońkach organizuje sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, pedagogów, psychologów i logopedów pracujących w szkołach i przedszkolach z terenu działania naszej poradni. Sieć jest formą zdobywania wiedzy, umożliwia wymianę doświadczeń, ale też poglądów, pozwala na poszerzanie kompetencji i tworzenie nowych rozwiązań własnych działań.
W tym celu powołane zostały trzy zespoły: 
 • zespół psychologów – koordynator p. B. Jabłońska, 
 • zespół pedagogów – koordynator p. M. Konaszewska, 
 • zespół logopedów  - koordynator p. B. Nawrocka.

 • „Jak rozpoznać ucznia zdolnego” – prelekcja.
 • „Zaburzenia odżywiania: anoreksja i bulimia” – prelekcja.
 • „Dziecko z ryzyka zaburzeń psychicznych w szkole – np. depresja, autoagresja, myśli „s”, zburzenia lękowe” – prelekcja.
 • „Przemoc seksualna wobec dziecka – symptomy, pierwszy kontakt” – prelekcja.  
 • „Jak motywować uczniów do nauki?” – prelekcja.
 • „ABC…autyzmu – charakterystyka funkcjonowania i kreatywne metody pracy z dzieckiem autystycznym” – prelekcja.
 • „ABC…autyzmu – zaburzenia sensoryczne, wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się” – prelekcja. 
 • „Żywienie ma znaczenie” – wpływ zdrowego żywienia na naukę.
 • „Specyficzne trudności w uczeniu się – dysleksja, dyskalkulia” – prelekcja.   
 • „Jak powinni zajmować się sobą ci, którzy pomagają innym?” – profilaktyka wypalenia zawodowego – prelekcja.
 • „Interpretacja zapisów zawartych w dokumentach wydawanych przez poradnię (opinie, orzeczenia) – warsztat/prelekcja.
 • Specjaliści służą także wsparciem indywidualnym nauczycielom w zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, działania zespołów orzekających, wydawania opinii i orzeczeń przez poradnię. W bieżącym roku szkolnym proponujemy spotkania grupowe dla nauczycieli i szkolnych specjalistów na terenie poradni. Szczegółowe informacje zamieszczane będą na stronie internetowej poradni. 
 
Zapraszamy do współpracy
oraz korzystania z oferty edukacyjnej
na rok szkolny 2016/2017
 
Dyrektor oraz zespół pracowników 

Byłoby błędem sądzić, że rozumieć znaczy uniknąć trudności.

Wychowanie bez błędów jest mitem. Nic takiego nie istnieje. I nie tylko nie istnieje, ale wręcz nie powinno istnieć. Rodzice są ludźmi. Popełniają więc błędy i nie wiedzą wszystkiego. Natomiast odpowiedzialni rodzice nie są mitem. Przeciwnie. Dzieci mają prawo do odpowiedzialnych rodziców. Przyznawanie się do błędów albo niewiedzy jest prawidłowym zachowaniem ze strony rodziców. Powinno ono zarazem być uzupełnione przez dążenie do naprawienia błędów oraz poszukiwania odpowiedzi. 

J.G. Woititz

Pozostałe informacje

Dokumenty do pobrania

Wniosek o wydanie orzeczenia/opini i Zaświadczenie lekarskie - kształcenie specjalne Zaświadczenie lekarskie -nauczanie indywidualne Charakterystyka ucznia - I etap edukacyjny...

Sieć współpracy i samokształcenia

 Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Mońkach organizuje sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów pracujących w szkołach i przedszkolach z terenu...

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Czym jest Szkoła dla Rodziców i Wychowawców? Jest to ogólnokrajowy program psychoedukacyjny, który został opracowany w oparciu o koncepcję „Wychowania bez porażek” Thomasa Gordona i książki...

Systemowa terapia rodzin

Istotą terapii systemowej są wspólne spotkania członków rodziny z terapeutą (lub dwoma terapeutami). Terapeuta systemowy poznaje klienta w relacji wzajemnych oddziaływań z osobami znaczącymi (z...

Przydatne linki

Starostwo Powiatowe w Mońkach:  http://www.monki.pl Informator Samorządowy Powiatu Monieckiego:  http://www.monki.pl/podstrony/gazeta.php Kuratorium Oświaty w Białymstoku:...

O nas

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mońkach jest publiczną placówką oświatową, która zajmuje się udzielaniem pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz logopedycznej skierowanej do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.

Korzystanie z usług poradni jest dobrowolne (na wniosek rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia) i bezpłatne.

Teren działania poradni obejmuje szkoły oraz placówki publiczne i niepubliczne z siedmiu gmin powiatu monieckiego: Mońki, Goniądz, Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Krypno i Trzcianne.

Do wniosku o wykonanie badań, prosimy dołączyć:

 1. charakterystykę szkolną ucznia (od wychowawcy lub pedagoga szkolnego),
 2. opinię polonisty w przypadku trudności w czytaniu i pisaniu (w dniu badania przynieść zeszyty szkolne dziecka z różnych lat nauki – do wglądu),
 3. kserokopie opinii/ orzeczeń wydanych przez inne poradnie,
 4. świadectwa szkolne lub wykaz ocen z I półrocza danego roku szkolnego,
 5. książeczkę zdrowia dziecka.
 
Dodatkowo do wniosku o wydanie orzeczenia (w tym o potrzebie indywidualnego nauczania) lub opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju, wymagane jest:
 •  zaświadczenie lekarskie od specjalisty, pod opieką którego znajduje się dziecko,
 • zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia dziecka (badanie pediatryczne).

Działania poradni ukierunkowane są na:

 1. Diagnozę dzieci i młodzieży (psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną).

 2. Udzielanie wsparcia i pomocy dzieciom oraz młodzieży (indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne, psychoedukacja).

 3. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny (konsultacje, warsztaty, terapia rodzin).

 4. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji placówek oświatowych: przedszkoli, punktów przedszkolnych, szkół znajdujących się na terenie działania poradni (porady i konsultacje, prelekcje, warsztaty).

   

  Wspieramy naszych klientów w rozwiązywaniu problemów rozwojowych, szkolnych i rodzinnych. Prowadzimy konsultacje i doradztwo w szeroko rozumianych sytuacjach kryzysowych i trudnych.


  Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne lub osobiste w sekretariacie poradni.
   
  Dzieci z rozpoznaną wadą wzroku przychodzą na badania w okularach.
   
  Bardzo prosimy, by Rodzice zgłaszali się do poradni z nr PESEL dziecka
  (obowiązek zapisu numeru PESEL nakłada na poradnie Rozporządzenie MEN z dn. 13.02.2013 r.).

   

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W MOŃKACH

POZWÓL DZIECIOM BŁĄDZIĆ I RADOŚNIE DĄŻYĆ DO POPRAWY.

...dać dziecku całe powietrze, słońce, całą życzliwość, jaka mu się należy, niezależnie od zasług czy win, zalet czy przywar.

Pracownicy

EWA BARTNIK

EWA BARTNIK

dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mońkach, pedagog.

  Ukończyła studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej, studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, kursy kwalifikacyjne zakresu oligofrenopedagogiki i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, organizacji i zarządzania oświatą. Przewodniczący Zespołów...

SYLWIA CZERECH

SYLWIA CZERECH

psycholog, psychoterapeuta.

  W poradni zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży, psychoedukacją, prowadzi warsztaty umiejętności wychowawczych („Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”), konsultacje rodzinne, terapię systemową rodzin, psychoterapię, interwencję kryzysową.

ANNA HURKO

ANNA HURKO

psycholog

  W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną, prowadzi zajęcia rozwijające dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Zajmuje się problematyką całościowych zaburzeń rozwojowych. Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne w szkołach z terenu działania poradni.

BARBARA JABŁOŃSKA

BARBARA JABŁOŃSKA

psycholog. I stopień specjalizacji zawodowej w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Posiada kwalifikacje uprawniające do pracy z dziećmi i młodzieżą autystyczną.

  W poradni zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży z normą oraz niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia psychoedukacyjne oraz terapię psychologiczną. W szkołach i placówkach oświatowych na terenie działania poradni prowadzi psychologiczne badania grupowe...

JOANNA BEATA MŁYNARCZYK

JOANNA BEATA MŁYNARCZYK

psycholog, socjoterapeuta, logopeda, trener TZA.

  W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną, logopedyczną dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce oraz szczególnie uzdolnionych. Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne i socjoterapeutyczne. Wykonuje przesiewowe badania słuchu programem komputerowym „Słyszę…”.

JOANNA GULEWICZ

JOANNA GULEWICZ

pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, socjoterapeuta.

MARIA MAŁGORZATA KONASZEWSKA

MARIA MAŁGORZATA KONASZEWSKA

pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, posiada kwalifikacje uprawniające do pracy z dziećmi i młodzieżą autystyczną.

  Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. W poradni zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży, poradnictwem oraz problematyką całościowych zaburzeń rozwojowych. Prowadzi terapię pedagogiczną uczniów z trudnościami w nauce.

ANNA ŚWIDEREK

ANNA ŚWIDEREK

pedagog, oligofrenopedagog,surdopedagog, specjalista terapii pedagogicznej.

  Ukończyła kursy kwalifikacyjne z zakresu oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki oraz terapii pedagogicznej, a także szereg kursów doskonalących. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną. Wykonuje badania przesiewowe na terenie szkół i przedszkoli. Prowadzi zajęcia...

WIESŁAWA BIELAWSKA

WIESŁAWA BIELAWSKA

nauczyciel logopeda

  W poradni pracuje od 1993 roku. Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży, wykonuje badania przesiewowe na terenie szkół i przedszkola, realizuje autorskie programy profilaktyczno – terapeutyczne ,,Ładnie mówię” dla dzieci 5-6 letnich i ,,Aby język giętki…” dla klas...

BARBARA NAWROCKA

BARBARA NAWROCKA

logopeda, specjalista terapii pedagogicznej.

  Posiada certyfikat Polskiego Związku Logopedów. Ma długoletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z dzieckiem. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną. Prowadzi badania mowy dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych na terenie działania poradni.

ELŻBIETA GRĄDZKA

ELŻBIETA GRĄDZKA

Inspektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mońkach

Zajmuje się m.in.: - obsługą klienta, - obsługą programu SIO, - sprawami kadrowymi, - korespondencją między instytucjami, - innymi sprawami dotyczącymi funkcjonowania kancelarii.

JULITA KRASZEWSKA

JULITA KRASZEWSKA

Pomoc administracyjna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mońkach

  Zajmuje się: - obsługa klienta.

Artykuły

Czy moje dziecko jest gotowe do podjęcia nauki w szkole?

Czy moje dziecko jest gotowe do podjęcia nauki w szkole?

Dnia 27 stycznia 2012r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o systemie oświaty, która przesunęła wprowadzenie obowiązku szkolnego dla sześciolatków z 2012r. na 2014r. Od września 2014r. spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczną wszystkie dzieci urodzone od 1 stycznia do 30 czerwca 2008r. W...

Czytaj więcej
Trudności wychowawcze

Trudności wychowawcze

 Pojęcie trudności wychowawczych  Trudności wychowawcze to pojęcie bardzo często używane, jednakże jego definicja nie została ujednolicona w literaturze pedagogicznej. Jest to pojęcie szerokie i wieloznaczne. Tak więc L.Bandura określa to jako „uporczywe zachowanie, które jest wynikiem...

Czytaj więcej

Pokaż wszystkie artykułySkontaktuj się z nami

Poradnia działa w godzinach:
pn-czw: 7:30 - 18:00
pt: 7:30 - 16:00

Kontakt

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mońkach
ul.Tysiąclecia 15
19-100 Mońki,
tel./fax 85 716 25 44
e-mail monki@pzppp.monki.pl