POMOC DZIECKU W ZAKRESIE ODRABIANIA PRACY DOMOWEJPOMOC  DZIECKU  W  ZAKRESIE   ODRABIANIA  PRACY  DOMOWEJ
 
 
         Wielu rodziców, a przede wszystkim dzieci wie, jak dużo czasu i wysiłku trzeba poświęcić aby sprostać wyzwaniu, jakim jest odrobienie pracy domowej i przygotowanie się do zajęć lekcyjnych. Poniżej przedstawiam kilka propozycji, które ułatwią sprostanie temu. 
 
 1. Zadbaj aby dziecko miało swoje miejsce do nauki (stolik, biurko).
 2. Zapewnij spokojną atmosferę i zminimalizuj ilość docierających bodźców (wyłączony telewizor, radio, odłożony telefon).
 3. Bądź w pobliżu dziecka, dyskretnie monitoruj jego poczynania, udzielaj wskazówek, naprowadzaj na prawidłowy tok myślenia, wskaż możliwości poprawienia błędów.
 4. Unikaj rozwiązywania za dziecko problemowych zagadnień oraz wyręczania z zadań, które jest w stanie wykonać samodzielnie, ponieważ ograniczasz jego twórcze myślenie i zdobywanie nowych umiejętności.
 5. Ucząc dziecko czytania unikaj poprawiania za nie wyrazów źle odczytanych, dąż do tego aby to dziecko samo przeczytało poprawnie wyraz.
 6. Przeczytaj z dzieckiem treść zadania i zadaj mu konkretne pytania.
 7. Gdy usłyszysz pytanie dziecka „jak napisać słowo żołnierz”, odeślij je do słownika ortograficznego.
 8. Znajdź czas aby sprawdzić pracę domową dziecka. Gdy wyłapiesz błędy, wskaż je i daj szansę na samodzielną korektę (poprawę).
 9. Spokojnie i cierpliwie tłumacz dziecku, że to czego uczy się w szkole będzie przydatne w życiu.
 10. Unikaj krytyki (zwłaszcza w obecności innych), ponieważ wytwarzasz w dziecku poczucie mniejszej wartości.
 11. Nie porównuj dziecka (na jego niekorzyść) z rodzeństwem lub kolegami, gdyż to zaniża jego samoocenę oraz wywołuje w nim złość i agresję. 
 12. Doceniaj i chwal dziecko nawet za minimalne postępy i osiągnięcia, podniesiesz jego wartość, samoocenę oraz zmotywujesz do jeszcze większego wysiłku umysłowego.
 
 
Opracowała Barbara Jabłońska - psycholog.
 
 
 
 

Skontaktuj się z nami

Poradnia działa w godzinach:
pn-czw: 7:30 - 17:00
pt: 7:30 - 16:00

Kontakt

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mońkach
ul.Tysiąclecia 15
19-100 Mońki,
tel./fax 85 716 25 44
e-mail monkippp@wp.pl