EWA BARTNIKIMG_9227

Dyrektor, pedagog, trener TUS, terapeuta ręki dzieci i młodzieży. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej, studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, kursy kwalifikacyjne zakresu oligofrenopedagogiki i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, organizacji i zarządzania oświatą.
Przewodniczący Zespołów Orzekających Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mońkach, udziela konsultacji i porad w sprawach wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych, w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, poradnictwa.

Skontaktuj się z nami

Poradnia działa w godzinach:
pn-czw: 7:30 - 17:00
pt: 7:30 - 16:00

Kontakt

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mońkach
ul.Tysiąclecia 15
19-100 Mońki,
tel./fax 85 716 25 44
e-mail monkippp@wp.pl