WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI DIAGNOSTYCZNEJ PORADNIWZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI DIAGNOSTYCZNEJ PORADNI
 
W związku ze wznowieniem działalności diagnostycznej poradni informujemy, że w pierwszej kolejności rozpatrywane będą tzw. sprawy pilne związane przede wszystkim z wydawaniem orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego.
Porady i konsultacje ze specjalistami poradni w dalszym ciągu  udzielane są wyłącznie telefonicznie.
 
WAŻNE INFORMACJE:
  1. Na wizytę w poradni przyjmujemy osoby zdrowe, nie objęte kwarantanną, nadzorem epidemicznym. 
  2. O wizycie rodzice będą powiadomieni telefonicznie. Pracownik poradni poinformuje o aktualnych warunkach pracy w poradni w związku z Covid-19.  Na stronie poradni zamieszczone jest oświadczenie rodzica dotyczące procedury diagnostycznej. Nie wyrażenie zgody na warunki badania i zastosowanie środków ochronnych jest jednoznaczne z odmówieniem zgody na badanie.
  3. Na badanie należy zgłosić się punktualnie, bez osób towarzyszących (dziecko z jednym rodzicem/ opiekunem).
  4. Dziecko powyżej 4 roku życia umawiane na diagnozę powinno mieć zasłonięte usta i nos oraz być zaopatrzone w  rękawiczki jednorazowe. Wyjątkiem są osoby, których stan zdrowia utrudnia/uniemożliwia korzystanie z maseczek.
  5. Rodzic ma obowiązek posiadać własną maseczkę/przyłbicę i rękawiczki jednorazowe. Należy pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości (1,5 - 2 m).
  6. Na badanie należy przynieść własne przybory do pisania (ołówek, długopis, kredki), wodę do picia, chusteczki higieniczne.
  7. Przed wejściem do gabinetu osoba badająca, rodzic i dziecko są zobowiązani do dokładnego umycia, zdezynfekowania rąk.
  8. Dziecko umówione na badanie pozostaje w gabinecie ze specjalistą, bez rodzica. Dopuszczalna jest obecność rodzica w przypadku dzieci małych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, wymagających jego bezpośredniej obecności.
  9. Wywiad, omówienie wyników badania z rodzicem/ opiekunem, pomoc w wypełnieniu wniosku o wydanie opinii, orzeczenia będą odbywały się telefonicznie.
 
Wszelkie dokumenty w formie papierowej prosimy dostarczać pocztą tradycyjną lub pozostawić w skrzynce podawczej na parterze przy wejściu do poradni.
Przypominamy, że wnioski, wzory zaświadczeń lekarskich dostępne są na stronie internetowej poradni (zakładka: dokumenty do pobrania).
 
 

Skontaktuj się z nami

Poradnia działa w godzinach:
pn-czw: 7:30 - 17:00
pt: 7:30 - 16:00

Kontakt

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mońkach
ul.Tysiąclecia 15
19-100 Mońki,
tel./fax 85 716 25 44
e-mail monkippp@wp.pl