WSPÓŁPRACA Z KOMENDĄ POWIATOWĄ POLICJI W MOŃKACH„Bez nienawiści w realu i na portalu”.
 
 Komenda Powiatowa Policji w Mońkach 29 maja 2018 roku zorganizowała konferencję profilaktyczną skierowaną do dyrektorów, pedagogów szkolnych oraz zainteresowanych nauczycieli Powiatu Monieckiego. Spotkanie zostało zaplanowane w związku z realizacją programu profilaktycznego „Bez nienawiści w realu i na portalu”. 
 
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mońkach, Pani Ewa Bartnik, na zaproszenie Policji, wzięła udział w konferencji i odniosła się do problemu cyberprzemocy. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na funkcjonowanie sprawcy i ofiary w świecie wirtualnym. Wskazała też na ścisłą zależność istniejącą między światem online i offline.
 
„Mam wybór… wybieram rozsądek”.
 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mońkach w roku szkolnym 2017/2018 przy współpracy z Policją, realizowała również program profilaktyczny „Mam wybór… wybieram rozsądek”.                
W ramach programu specjaliści Poradni wraz z funkcjonariuszami Policji przeprowadzili liczne prelekcje i spotkania dla rodziców, nauczycieli oraz uczniów szkół i placówek z terenu Powiatu Monieckiego.
Podczas spotkań przybliżone zostały czynniki zachowań ryzykownych podejmowanych przez dzieci i młodzież, podkreślono wpływ domu rodzinnego i postaw rodzicielskich w procesie wychowania.
Wdrożone w szkołach programy profilaktyczne zakładają podejmowanie nowych oraz  kontynuowanie podjętych już działań Policji, przy współpracy z Poradnią, również w kolejnym roku szkolnym.
Ewa Bartnik, dyrektor Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Mońkach
 

Skontaktuj się z nami

Poradnia działa w godzinach:
pn-czw: 7:30 - 17:00
pt: 7:30 - 16:00

Kontakt

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mońkach
ul.Tysiąclecia 15
19-100 Mońki,
tel./fax 85 716 25 44
e-mail monkippp@wp.pl