Szkoła dla rodziców i wychowawcówJesienią rusza kolejna edycja zajęć Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Jest to ogólnokrajowy program psychoedukacyjny, którego celem jest wspieranie opiekunów (rodziców i wychowawców) w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Przeznaczony jest dla osób, którym zależy na szczerej i ciepłej relacji z dziećmi. Warto pamiętać, że skuteczność wychowania zależy od nas – dorosłych. Oznacza to, że zmiana zachowań dziecka nastąpi wówczas, kiedy rodzice zaczną zmieniać siebie: swoje nawyki, przyzwyczajenia, schematy działania. Program pokazuje, że skuteczne wychowanie ma miejsce wtedy, gdy opiera się na jasnym i czytelnym systemie wartości.
Zajęcia prowadzone są w małej grupie, metodami aktywnymi. Cykl zajęć obejmuje 10 spotkań (jedno spotkanie w tygodniu trwające ok. 3 godzin). Istotnym elementem zajęć jest wymiana doświadczeń między uczestnikami.
Tematyka poszczególnych spotkań: 
- wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
- rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
- aktywne, wspierające słuchanie,
- motywowanie dziecka do współdziałania,
- modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
- uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
- wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
- budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
- konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Zapisy prowadzone są w sekretariacie poradni (osobiście lub telefonicznie) tel. 85 716 25 44
 

Skontaktuj się z nami

Poradnia działa w godzinach:
pn-czw: 7:30 - 17:00
pt: 7:30 - 16:00

Kontakt

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mońkach
ul.Tysiąclecia 15
19-100 Mońki,
tel./fax 85 716 25 44
e-mail monkippp@wp.pl