Światowy Dzień Świadomości Autyzmu2 kwietnia Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 

Autyzm należy do grupy całościowych zaburzeń rozwojowych charakteryzujących się jakościowymi odchyleniami od normy w zakresie interakcji społecznych i wzorców komunikacji oraz ograniczonym i stereotypowym repertuarem zainteresowań i aktywności. Te jakościowe nieprawidłowości stanowią podstawową cechę funkcjonowania jednostki we wszystkich sytuacjach (według ICD 10). 

Jakie są objawy autyzmu, czyli co w zachowaniu dziecka powinno zwrócić uwagę rodziców: 

 • Brak reakcji na imię 

 • Brak odwzajemniania ekspresji twarzy rodzica, np. uśmiechu 

 • Brak lub opóźniony rozwój mowy 

 • Powtarzalne zachowania, np. trzepotanie rękami 

 • Brak zabawy “na niby” 

 • Brak gestów, np. “papa” 

 • Unikanie lub brak kontaktu wzrokowego 

 • Brak wskazywania palcem na interesujące dziecko obiekty 

 • Słabe zainteresowanie zabawą z innymi dziećmi 

 • Brak poczucia zagrożenia 

 • Układanie zabawek w specyficzny sposób 

 • Niechęć do zmian, również w codziennej rutynie 

 • Wrażenie, jakby dziecko nie słyszało, gdy się do niego mówi 

 • Powtarzanie ostatnio usłyszanych słów - echolalie 

Nie ma lekarstwa na autyzm. Natomiast prawidłowa diagnoza i odpowiednie oddziaływania edukacyjno-terapeutyczne mogą przynieść pozytywne efekty i poprawić funkcjonowanie dziecka. Dlatego ważne jest, aby dziecko zostało jak najszybciej objęte pomocą. 

Aby dziecko z diagnozą autyzmu otrzymało odpowiednie wsparcie w przedszkolu lub szkole niezbędne są dokumenty z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej: 

 • Opinia o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka - przysługuje dzieciom do końca etapu przedszkolnego i zawiera informacje o rodzajach terapii potrzebnych dziecku. 

 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – zawiera informacje o formach wsparcia potrzebnych dziecku na terenie przedszkola lub szkoły oraz zalecenie, w jakiej placówce powinno uczyć się dziecko (ogólnej, integracyjnej lub specjalnej). 


Skontaktuj się z nami

Poradnia działa w godzinach:
pn-czw: 7:30 - 17:00
pt: 7:30 - 16:00

Kontakt

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mońkach
ul.Tysiąclecia 15
19-100 Mońki,
tel./fax 85 716 25 44
e-mail monkippp@wp.pl