Spotkanie w Szkole Muzycznej w MońkachDnia 17 stycznia 2018r. w ramach programu profilaktycznego „Mam wybór…wybieram rozsądek”, pedagog poradni oraz policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Mońkach spotkali się z rodzicami uczniów Szkoły Muzycznej Mońkach. Program, który został opracowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku oraz realizowany przy współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, wychodzi naprzeciw niwelowania przestępczości i demoralizacji nieletnich oraz dążeniu do kształtowania właściwych postaw i norm społecznych.
Po krótkim wprowadzeniu do tematu spotkania przez Panią Dyrektor – Alicję Pochodowicz, pani pedagog – Joanna Gulewicz zapoznała z czynnikami mającymi wpływ na podejmowanie zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież (np. alkohol i inne środki psychoaktywne, wczesna inicjacja seksualna). Omówiono również sposoby wzmacniania przez rodziców czynników chroniących ich dziecko przed uzależnieniami.
Policjanci przedstawili rodzicom kwestie prawne wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz z podstawową terminologię dotyczącą odpowiedzialności prawnej nieletnich. Dziękujemy za współpracę policjantom z KPP w Mońkach oraz Pani Dyrektor ZS w Mońkach.
 
Poradnik dla kadry pedagogicznej placówek oświatowych „Mam wybór … wybieram rozsądek” http://www.rops-bialystok.pl/rops/wp-content/uploads/2016/09/broszura_A6_5.pdf

Skontaktuj się z nami

Poradnia działa w godzinach:
pn-czw: 7:30 - 17:00
pt: 7:30 - 16:00

Kontakt

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mońkach
ul.Tysiąclecia 15
19-100 Mońki,
tel./fax 85 716 25 44
e-mail monkippp@wp.pl