Spotkanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mońkach z placówkami pomocy społecznej z terenu powiatu monieckiegoSpotkanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mońkach
z placówkami pomocy społecznej z terenu powiatu monieckiego

W dniu 02.06.2021 r. w Starostwie Powiatowym w Mońkach odbyło się spotkanie zorganizowane przez Poradnię P-P w Mońkach na temat „Współpraca Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mońkach z podmiotami działającymi na terenie Powiatu Monieckiego, mająca na celu rozpoznanie i przeciwdziałanie skutkom długotrwałej izolacji dzieci i młodzieży”. Do udziału w przedsięwzięciu zaproszeni zostali przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Mońkach, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach oraz miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej z naszego powiatu.
W ramach spotkania psycholog Poradni, Pani Sylwia Czerech omówiła negatywne skutki nauczania na odległość i związanej z tym izolacji wpływającej na zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci i młodzieży. Poinformowała też zgromadzonych o dostępnych formach wsparcia dzieci i młodzieży (psychologicznego, psychiatrycznego).
Następnie dyrektor Poradni, Pani Ewa Bartnik przybliżyła rolę poradni psychologiczno-pedagogicznej w zakresie pomocy udzielanej uczniom, rodzicom i nauczycielom.
Wszystkim przybyłym gościom dziękujemy za udział w spotkaniu.

 

 

Skontaktuj się z nami

Poradnia działa w godzinach:
pn-czw: 7:30 - 17:00
pt: 7:30 - 16:00

Kontakt

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mońkach
ul.Tysiąclecia 15
19-100 Mońki,
tel./fax 85 716 25 44
e-mail monkippp@wp.pl