Sieć współpracy i samokształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w MońkachZ inicjatywy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mońkach, w ramach sieci współpracy i samokształcenia zorganizowano spotkania zespołów tematycznych z nauczycielami szkół z powiatu monieckiego.

16 listopada odbyło się spotkanie dla zainteresowanych logopedów z terenu działania poradni, prowadzone przez Panią Barbarę Nawrocką, logopedę. Uczestnicy zastanawiali się nad tym, jak można wspierać wzajemne oddziaływania logopedyczne szkoły i poradni. Logopedzi dzielili się swoimi doświadczeniami i trudnościami w pracy z dzieckiem.

Spotkanie zespołu psychologów przeprowadzono 22 listopada. Było ono poświęcone profilaktyce samobójstw wśród dzieci i młodzieży. Psycholog poradni, Pani Sylwia Czerech zwróciła uwagę na skalę zjawiska w Polsce i potrzebę wsparcia emocjonalnego młodych ludzi w placówkach edukacyjnych. Uczestnicy uzyskali wiedzę na temat czynników ryzyka prób „s” i sposobów reagowania w sytuacjach, kiedy uczeń ujawnia myśli samobójcze. 

1 grudnia spotkali się pedagodzy i zainteresowani nauczyciele. Pani Anna Świderek, pedagog poradni, przybliżyła uczestnikom specyfikę pracy naszej placówki oraz omówiła zasady wydawania opinii i orzeczeń. Przedstawiła formy udzielania pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Za wsparcie w organizacji spotkań dziękujemy dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, panu Krzysztofowi Falkowskiemu. Dzięki udostępnieniu świetlicy internatu mogliśmy się spotkać w tak licznym gronie.
Dziękujemy wszystkim za przybycie. Cieszymy się, że nasza inicjatywa spotkała się z tak dużym zainteresowaniem oraz życzliwością. Informacje o terminach kolejnych spotkań będą zamieszczane na stronie poradni www.pzppp.monki.pl.
Serdecznie zapraszamy do dalszej współpracy.
 
Dyrektor oraz pracownicy
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mońkach

Skontaktuj się z nami

Poradnia działa w godzinach:
pn-czw: 7:30 - 17:00
pt: 7:30 - 16:00

Kontakt

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mońkach
ul.Tysiąclecia 15
19-100 Mońki,
tel./fax 85 716 25 44
e-mail monkippp@wp.pl