Przez kompetencje do przyszłości – propozycje wspierania szkół przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz biblioteki pedagogiczn 
W dniu 16 października 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Mońkach odbyła się konferencja pod patronatem Starosty Monieckiego „Przez kompetencje do przyszłości – propozycje wspierania szkół przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz biblioteki pedagogiczne”.
Organizatorem konferencji była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mońkach. Do udziału w przedsięwzięciu zaproszono przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Mońkach, Kuratorium Oświaty, Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku oraz dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu monieckiego. Spotkanie miało na celu podkreślenie roli wspomagania pracy szkól i placówek przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki doskonalenia nauczycieli oraz biblioteki pedagogiczne. Specjaliści CEN w Białymstoku omówili kompetencje kluczowe istotne w procesie edukacji. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mońkach Pani Ewa Bartnik przedstawiła ofertę poradni, omówiła formy współpracy ze szkołami oraz propozycje wspierania uczniów, rodziców i nauczycieli.
Wszystkim przybyłym gościom dziękujemy za udział w konferencji.
 

Skontaktuj się z nami

Poradnia działa w godzinach:
pn-czw: 7:30 - 17:00
pt: 7:30 - 16:00

Kontakt

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mońkach
ul.Tysiąclecia 15
19-100 Mońki,
tel./fax 85 716 25 44
e-mail monkippp@wp.pl