Powrót do szkoły - podpowiedzi dla nauczycieliPowrót do szkoły - podpowiedzi dla nauczycieli. 

Powrót do szkoły budzi wiele obaw i może wiązać się z dużym napięciem, zarówno u uczniów, jak i u nauczycieli. O czym warto pamiętać w pierwszych dniach, „na nowo” w szkole:

1. Część uczniów będzie zadowolona z powrotu, a część nie, natomiast każdy z nich może odczuwać napięcie związane z nową sytuacją. Dzieci i młodzież mogą radzić sobie z emocjami w różny sposób, np. poprzez głośne zachowywanie się, zwracanie na siebie uwagi albo wycofywanie się z kontaktów. Warto pamiętać, że służy to regulowaniu emocji, jest to czas readaptacji. Pamiętaj o traktowaniu ucznia indywidualnie, wspieraj go.

2. Po tak długiej nieobecności zadbaj o integrację klasy i odbudowę poczucia wspólnoty: zorganizowanie aktywności, które pozwolą na nowo odnaleźć się we wzajemnych kontaktach. Może zaskoczyć cię zmiana struktury klasy np. część „przyjaźni” zdezaktualizowała się, powstały nowe „grupki”. Warto pamiętać o zmianach w wyglądzie uczniów, zwłaszcza w starszych klasach szkoły podstawowej, wynikające z okresu dorastania. Rozwój fizyczny zawsze absorbuje nastolatki, które w obecnej sytuacji mogą być bardzo zaskoczone zmianami u swoich kolegów i koleżanek. Może to skupiać uwagę silniej niż nauka i wywoływać dodatkowe napięcie, porównywanie się z innymi.

3. Pamiętaj o tym, by empatycznie i elastycznie podejść do sprawdzania wiedzy i umiejętności. Długi okres nauczania zdalnego i związane z tym trudności, mogą sprzyjać myśleniu o „nadrobieniu czasu” oraz powodować potrzebę jak najefektywniejszego wykorzystania nauki stacjonarnej. Stawiaj wymagania dostosowane do realnych możliwości swoich i uczniów. Zapewni to poczucie bezpieczeństwa i komfort psychiczny obu stronom.

4. Zatroszcz się o siebie. Rozmawiaj z koleżankami i kolegami z pracy o nowej sytuacji, dziel się spostrzeżeniami i skutecznymi praktykami – razem łatwiej radzi się z wyzwaniami.
 
Zespół psychologów i pedagogów
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mońkach

Skontaktuj się z nami

Poradnia działa w godzinach:
pn-czw: 7:30 - 17:00
pt: 7:30 - 16:00

Kontakt

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mońkach
ul.Tysiąclecia 15
19-100 Mońki,
tel./fax 85 716 25 44
e-mail monkippp@wp.pl