Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego.Doradztwo zawodowe uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mońkach odbyło się kolejne spotkanie w ramach Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego. 
Tym razem dyskutowaliśmy o tym, jak efektywnie wspomagać uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz stanu zdrowia. Podkreślona została potrzeba ścisłej współpracy doradcy z pozostałymi nauczycielami oraz konieczność wspierania rodziców poprzez przekazywanie rzetelnej i adekwatnej do możliwości dziecka oferty dalszego kształcenia.
Wszystkim przybyłym gościom dziękujemy za udział w spotkaniu.
 

Skontaktuj się z nami

Poradnia działa w godzinach:
pn-czw: 7:30 - 17:00
pt: 7:30 - 16:00

Kontakt

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mońkach
ul.Tysiąclecia 15
19-100 Mońki,
tel./fax 85 716 25 44
e-mail monkippp@wp.pl