Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją23 lutego 2023 r. jest Ogólnopolskim Dniem Walki z Depresją. Depresja jest chorobą, która może dotknąć każdego bez względu na wiek, płeć, status społeczny. W ostatnim czasie obserwujemy wzrost zachorowań wśród młodych osób.
Przyczyny depresji u młodzieży:
 • zgodnie z przeprowadzonymi badaniami zaburzenia depresyjne są diagnozowane u 19–32% młodzieży w wieku 13–17 lat,
 • ryzyko wystąpienia schorzenia jest znacznie częstsze u dziewcząt – w okresie adolescencji dziewczynki chorują 2 razy częściej niż chłopcy. Przed okresem pokwitania depresja występuje równie często u dziewczynek i chłopców,
 • choroba może wynikać z przyczyn biologicznych, trudności wynikających z kształtowania się tożsamości i związanym z tym procesem kryzysem rozwoju osobowości. Konieczność przyjęcia bardziej wymagającej roli społecznej sprawia, że ten moment jest dla młodych ludzi wyjątkowo trudny. Lęki, które występują u młodych osób dotkniętych depresją są najczęściej związane z obawami o przyszłość oraz z podejmowaniem dorosłych decyzji.
Należy zawsze reagować w przypadku zaobserwowania u młodego człowieka objawów depresji:
 • złe samopoczucie fizyczne; np.: inne niż typowe dolegliwości bólowe, nadmierne wyczulenie na punkcie funkcjonowania swojego organizmu (wyolbrzymianie dolegliwości fizycznych),
 • zaburzenia aktywności – brak energii, szybkie męczenie się, ciągłe uczucie znużenia,
 • zaburzenia koncentracji uwagi i zapamiętywania, które mogą powodować problemy w nauce,
 • lepsze funkcjonowanie w godzinach wieczornych niż w ciągu dnia, trudności z porannym wstawaniem, zaburzenia snu i apetytu,
 • rozdrażnienie, uczucie zmęczenia, przygnębienie, zmienność nastroju,
 • utrata zdolności do odczuwania przyjemności,
 • niskie poczucie własnej wartości, negatywna ocena siebie, rzeczywistości i przyszłości,
 • izolowanie się – ograniczenie kontaktów z otoczeniem, zamykanie się w sobie,
 • zachowania autodestrukcyjne: używanie alkoholu, substancji psychoaktywnych, samookaleczenia, myślenie o śmierci, w tym próby samobójcze.
W leczeniu depresji, często łączy się terapię farmakologiczną
z psychoterapią – warto połączyć terapię rodzinną, przy współpracy ze szkołą, z terapią indywidualną osoby chorej, ważne jest, by podjąć także działania psychoedukacyjne ukierunkowane na zrozumienie istoty choroby.

Istotne jest także uświadamianie rodziców i młodych ludzi, że warto dbać o relacje w rodzinie i pomagać im we wzajemnym rozumieniu swoich problemów i opinii.

źródło: https://wyleczdepresje.pl/depresja-mlodziencza/

 

Skontaktuj się z nami

Poradnia działa w godzinach:
pn-czw: 7:30 - 17:00
pt: 7:30 - 16:00

Kontakt

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mońkach
ul.Tysiąclecia 15
19-100 Mońki,
tel./fax 85 716 25 44
e-mail monkippp@wp.pl