Nowe uprawnienia PPP w Mońkach
Informujemy, iż z dniem 16.07.2020 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mońkach została wskazana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty jako Poradnia uprawniona w rejonie swojego działania  do wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci i uczniów niewidomych i słabowidzących.
Kadra pedagogiczna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mońkach posiada kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017r., poz. 1575 z późn. zm.).
Poradnia jest wyposażona w narzędzia diagnostyczne umożliwiające ocenę indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów niepełnosprawnych, w tym niewidomych i słabowidzących
Rozszerzenie uprawnień Poradni ułatwi rodzicom dzieci niepełnosprawnych ubieganie się o kształcenie specjalne, korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pozwoli to na szybsze i efektywniejsze diagnozowanie dzieci i objęcie ich systemową pomocą.
 

Skontaktuj się z nami

Poradnia działa w godzinach:
pn-czw: 7:30 - 17:00
pt: 7:30 - 16:00

Kontakt

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mońkach
ul.Tysiąclecia 15
19-100 Mońki,
tel./fax 85 716 25 44
e-mail monkippp@wp.pl