Logopedyczny Konkurs PlastycznyW ramach Europejskiego Dnia Logopedy, który obchodzony jest 6 marca 2017r., Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mońkach ogłasza Logopedyczny Konkurs Plastyczny. Zachęcamy wszystkich Nauczycieli, Wychowawców i Rodziców dzieci 6-letnich i uczniów klas I-III ze szkół podstawowych i przedszkoli naszego powiatu do udziału Waszych dzieci w konkursie.
Konkurs objęty jest Patronatem Starosty Monieckiego.
 
 
Regulamin Logopedycznego Konkursu Plastycznego
Konkurs organizowany jest w ramach
Europejskiego Dnia Logopedy 

Tytuł konkursu:
,,JĘZYCZKIEM PĘTLICZKIEM MALOWANE”
Patronat STAROSTY POWIATU MONIECKIEGO

 
1.Cel konkursu:
- upowszechnianie wiedzy logopedycznej i troska o poprawność językową,
- pobudzanie wyobraźni, aktywności twórczej dzieci w dziedzinie sztuki plastycznej,
 
2. Organizator konkursu
 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mońkach
 
3. Adresaci
Dzieci 6 letnie z grup przedszkolnych i uczniowie klas I-III ze szkół podstawowych na terenie powiatu monieckiego.
 
4. Forma i zasady konkursu
Uczeń ma za zadanie samodzielnie przygotować pracę plastyczną  (ilustrację, grę), na której ujmie jak najwięcej elementów, w nazwach których zawarte są różne trudne głoski [ sz, ż, cz, dż ], [ s, z, c, dz ], [ś,ź,ć,dź][ r, l ]. Można wybrać jedną grupę głoskową, np. [ sz, ż, cz, dż ] lub jedną głoskę (np. ,,ż” lub ,,s”).
  • Format pracy A4, technika dowolna.
  • Każda praca powinna zawierać metryczkę z tyłu pracy: imię
    i nazwisko dziecka, klasa i szkoła lub grupa przedszkolna oraz imię i nazwisko opiekuna dziecka.
  • Prace mogą być wykonane pod opieką nauczyciela, wychowawcy, rodzica, logopedy lub innej osoby.
  • Do każdej pracy należy dołączyć kwestionariusz zgłoszeniowy zawierający zgodę rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na przetwarzanie danych osobowych - wyłącznie na potrzeby konkursu. (wzór w załączeniu) 
5. Termin i miejsce nadsyłania prac
Prace należy przesłać na adres: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Tysiąclecia 15, z dopiskiem ,,Logopedyczny Konkurs Plastyczny” lub przekazać osobiście do sekretariatu poradni
w godzinach 7.30 -18.00 w dniach od poniedziałku do piątku, najpóźniej do
10 marca 2017 roku.
 
6. Przewidujemy atrakcyjne nagrody dla laureatów. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymają dyplomy lub podziękowania.
 
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w przeciągu 2 tygodni od zakończenia terminu nadsyłania prac – przedszkola i szkoły, których uczniowie wezmą udział w konkursie, zostaną poinformowane o miejscu i czasie wręczenia nagród.
 
8.Lista zwycięzców zostanie również ogłoszona na stronie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Mońkach.
 
9.Przekazane na konkurs prace przechodzą na własność organizatora.

Pliki do pobrania:
1. KARTA ZGŁOSZENIOWA


plakat konkurs

Skontaktuj się z nami

Poradnia działa w godzinach:
pn-czw: 7:30 - 17:00
pt: 7:30 - 16:00

Kontakt

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mońkach
ul.Tysiąclecia 15
19-100 Mońki,
tel./fax 85 716 25 44
e-mail monkippp@wp.pl