Kolejna edycja programu "Za życiem"



Kolejna edycja realizacji programu „Za życiem”
W ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”, od maja 2022 roku, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mońkach ponownie realizuje zadania Ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczego na podstawi porozumienia zawartego pomiędzy Departamentem Wychowania i Edukacji Włączającej w MEiN,  a Powiatem Monieckim na lata 2022-2026. Program zakłada wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i ma na celu pobudzanie jego psychoruchowego i społecznego rozwoju od chwili wykrycia niepełnosprawności, do podjęcia nauki w szkole. Uruchomiono specjalistyczną pomoc w zakresie terapii pedagogicznej, terapii dla dzieci z autyzmem, logopedycznej, neurologopedycznej i rehabilitacji. W zależności od pojawiających się potrzeb, rodziny obejmowane są również wsparciem psychologicznym.
Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem terapeutycznym. Gabinety wyposażone są w specjalistyczny sprzęt i pomoce. 
Wszystkich zainteresowanych WWR zapraszamy do kontaktu z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Mońkach pod numerem telefonu: 85 716 25 44
Zachęcamy do odwiedzania naszego profilu na facebooku.
          Ewa Bartnik
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
           w Mońkach

Skontaktuj się z nami

Poradnia działa w godzinach:
pn-czw: 7:30 - 17:00
pt: 7:30 - 16:00

Kontakt

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mońkach
ul.Tysiąclecia 15
19-100 Mońki,
tel./fax 85 716 25 44
e-mail monkippp@wp.pl