Europejski tydzień Świadomości DysleksjiEuropejski Tydzień Świadomości Dysleksji
5-11.10.2020

Dysleksja rozwojowa to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci, których rozwój umysłowy jest prawidłowy.
Dysleksja - specyficzne trudności w czytaniu.
Dysortografia -specyficzne trudności z opanowaniem poprawnej pisowni.
Dysgrafia - niski poziom graficzny pisma.
Przyczyną dysleksji są zaburzenia funkcji percepcyjno-motorycznych (spostrzegania wzrokowego, słuchowego, motoryki) i ich współdziałania (integracji percepcyjno-motorycznej), funkcji językowych, pamięci (wzrokowej, słuchowej, ruchowej), lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.
 
Zazwyczaj dysleksja ujawnia się dopiero w szkole, gdy dziecko podejmuje naukę czytania i pisania, ale już w okresie przedszkolnym uwidaczniają się objawy, które mogą wskazywać na ryzyko występowania dysleksji, m.in.:
- opóźniony rozwój mowy,
- mała sprawność i koordynacja ruchów podczas zabaw ruchowych, samoobsługi, rysowania i pisania,
- wada wymowy, trudności z wypowiadaniem złożonych słów, błędy gramatyczne,
- trudności z różnicowaniem głosek podobnych (np. góra-kura, taczka-paczka), dzieleniem słów na sylaby i głoski oraz składaniem słów z usłyszanych głosek i sylab (analiza i synteza sylabowa/głoskowa)
- trudności, niechęć do układania puzzli, układanek i odtwarzaniem wzorów graficznych,
- oburęczność,
- mylenie prawej i lewej ręki,
- trudności w czytaniu pomimo dobrej inteligencji oraz braku zaniedbania środowiskowego i dydaktycznego,
- trudności z opanowaniem poprawnej pisowni: pismo zwierciadlane, mylenie liter podobnych pod względem kształtu (p-b-d-g), liter odpowiadających głoskom zbliżonym fonetycznie, opuszczanie liter, błędy ortograficzne pomimo znajomości zasad ortografii.
Dzieciom przejawiającym powyższe symptomy można pomóc, by zmniejszyć ryzyko występowania trudności w nauce szkolnej. Zaniedbanie środowiskowe oraz brak szybkiej interwencji pogłębia zaburzenia i trudności.

Skontaktuj się z nami

Poradnia działa w godzinach:
pn-czw: 7:30 - 17:00
pt: 7:30 - 16:00

Kontakt

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mońkach
ul.Tysiąclecia 15
19-100 Mońki,
tel./fax 85 716 25 44
e-mail monkippp@wp.pl