Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mońkach na rok szkolny 2022/2023PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W MOŃKACH


Zapraszamy Rodziców, Uczniów i Nauczycieli do zapoznania się z ofertą poradni w roku szkolnym 2022/2023.
 
„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz.
Jeśli nie wie – wytłumacz.
Jeśli nie może – pomóż.”
                                                       Janusz Korczak
19-100 Mońki, ul. Tysiąclecia 15a
tel./fax 85 716 25 44
e-mail: monkippp@wp.pl
http://www.poradniapp.monki.pl
fb: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mońkach

DIAGNOZA  psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna dzieci i młodzieży:
 • z trudnościami w nauce
 • zdolnej
 • z problemami emocjonalnymi
 • z niepełnosprawnością: intelektualną, ruchową, afazją, niesłyszącej lub słabosłyszącej, niewidome lub niedowidzące
 • ze spektrum autyzmu: autyzm, zespół Aspergera
 • z zaburzeniami zachowania, zagrożonej niedostosowaniem społecznym i uzależnieniem,
 •  niedostosowanej społecznie
 • z nieprawidłową mową
 • w zakresie zainteresowań i preferencji zawodowych
 • Platformą Badań Zmysłów: „Słyszę”, „Widzę”, „Mówię”

TERAPIA
 • pedagogiczna
 • terapia ręki
 • logopedyczna
 • psychologiczna
 • psychoterapia
 • terapia rodzin

KONSULTACJE I PORADY DLA RODZICÓW dotyczące m.in.: problemów rozwojowych dziecka, trudności wychowawczych.

KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW I SZKOLNYCH SPECJALISTÓW dotyczące m.in.: pomocy psychologiczno-pedagogicznej, analizy dokumentów wydawanych przez poradnię oraz innych, w zależności od potrzeb.

INTERWENCJA KRYZYSOWA  w nagłych traumatycznych zdarzeniach życiowych.

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH dla dzieci ze spektrum autyzmu (autyzm, zespół Aspergera)

WSPARCIE DLA DZIECI POWRACAJĄCYCH Z ZAGRANICY

ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE DLA UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI
 • mające na celu przede wszystkim ochronę i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży,
 • według zgłaszanych potrzeb szkół i placówek. 

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA dla nauczycieli, pedagogów, psychologów i logopedów.
Organizacje i instytucje zainteresowane współpracą z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną zachęcamy do kontaktu z naszą placówką.
Wspieranie szkół w zakresie realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 

Skontaktuj się z nami

Poradnia działa w godzinach:
pn-czw: 7:30 - 17:00
pt: 7:30 - 16:00

Kontakt

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mońkach
ul.Tysiąclecia 15
19-100 Mońki,
tel./fax 85 716 25 44
e-mail monkippp@wp.pl